Counselling > Wat is Counselling in het algemeen?
   
HomeCounsellingSpecialisatiesPsyche


Wat is counselling?


Onder counselling wordt verstaan het begeleiden van mensen met psychische, sociale en/of emotionele problematiek. Centraal staat bij counselling dat we mensen de middelen aanreiken om zichzelf adequaat te begeleiden. Hierbij word je gesteund in je groeiende autonomie.

We putten in dit hele proces uit zowel de Oosterse wijsheid, als uit de meest moderne Westerse reguliere, psychologische en alternatieve inzichten.
In dit hele proces staat de vraag centraal: "Wie ben ik nu echt en wat wil ik?" Als counsellor ondersteun ik mijn cliënten bij het vinden van een antwoord op die vraag. Ik begeleid je dus bij het herkennen en verhelderen van je ware aard en doel, als stapstenen bij de persoonlijke ontplooiing tot compleet mens-zijn.

Counselling is in oorsprong gebaseerd op de humanistische psychologische stroming. Carl Rogers is een spilfiguur en hij stelt, dat mensen geholpen worden als de hulpverlener qua houding aan drie voorwaarden voldoet:

  • Empathie, inlevingsvermogen, 
  • Onvoorwaardelijke acceptatie,
  • Congruentie, dat betekent dat een counsellor 'echt' en zichzelf moet zijn, authentiek is.


Website realisatie: J. TigchelaarRelatie Counsellor - Christa Timmermans